INDSKOLINGEN 1. - 3. klasse


Dit og Mit

– hvor går grænsen?

1 - 2. kl. (OBS: Tilmelding senest 17. juni))

Projektet om Dit og Mit handler om grænser, samt hvad der sker, når man sætter eller overskrider dem. Gennem en række kropslige øvelser – iscenesat af professionelle kampsportsinstruktører, som man aflægger besøg hos, afdækkes grænserne for dit og mit samt mellem dig og mig. Derved erhverver eleverne sig nogle nære erfaringer med grænsebegrebet i relation til alt fra smårapserier af fx hinandens viskelæder over det at have råderetten over sit eget værelse til fx at kunne sige fra, når man føler sig krænket eller intimideret af andre.

I relation til de fysiske øvelser lægges der via billeder og fortællinger op til små filosoferende samtaler om, hvorfor man ikke må sjæle? Hvorfor ejendomsretten er ukrænkelig? Og hvad det vil sige at have en personlig grænse? mv.

Under et tilhørende kirkebesøg arbejder eleverne ud fra genfortællinger af historierne om den brændende tornebusk og Jakob og Esau med Bibelens syn på grænser mennesker imellem og imellem Gud og mennesker. Eleverne får tillige en gennemgang af kirkens rum og opbygning for også at arbejde med synlige og usynlige grænser. Er der usynlige grænser i kirken? Eller må alle gå, hvor de vil?           

Fag:Religion, idræt og dansk
Periode:August - oktober
Antal lektioner: 10 - 12 lektioner    
Udfyld punkt:A: Kirkebesøg uge 36-41
B: Besøg på Judoskolen på Amager – uge 34-39
Tilmelding:Klik hér!

 


Englemysteriet

– et juleprojekt med tilhørende julekalender

1 - 3. kl. 

Projektet består af fortællingen Englemysteriet og en tilhørende lågekalender. Hver skoledag i december læses et kapitel af fortællingen og der åbnes en låge i kalenderen. Fortællingen knytter sig hver dag til en engel, som optræder i enten Det gamle Testamente, Det nye Testamente, Koranen, salmer eller i folketroen. Lågekalenderen indeholder en illustration til dagens kapitel.

Lærervejledningen giver inspiration til en kort samtale i relation til fortællingen og dagens engel samt forslag til en efterfølgende aktivitet.

Om fortællingen
Selma og Svante har boet i Grønland de sidste tre år. Nu vil deres forældre gerne tilbage til Danmark for at være tættere på bedsteforældrene: Jytte, der er præst og Mogens, der er pensionist. Indtil deres nye hus er sat i stand, og mens forældrene afslutter de sidste opgaver i Grønland, flytter børnene ind i præstegården, hvor de skal være hele december.

Selma og Svante savner deres forældre og livet på Grønland, men da de finder noget mystisk på præstegårdens gamle loft, får de andet at tænke på. Tomme, gamle kartonæsker med fine bånd omkring og små skilte med sirligt håndskrevne numre. Hvad mon der er i æskerne? Og hvem har anbragt dem på loftet? Vil det mon lykkes Selma og Svante at løse mysteriet?        

Fag:Dansk og religion
Periode:December
Antal lektioner: 10 - 12 lektioner    
Udfyld punkt: 
Tilmelding:Klik hér!

 


Et møde med den danske salme 2023

Tema: Stjerner

3. kl. 

Hvem har ikke oplevet at blive forundret og fascineret af nattens stjernehimmel? En fascination som har resulteret i megen naturvidenskabelig forskning, men som bl.a. også har inspireret utallige sang- og salmeforfattere gennem tiden.

Et møde med den danske salme 2023 sætter fokus på STJERNER. I introduktionen kommer eleverne bl.a. til at arbejde med, hvad en stjerne egentlig er, og derefter dykker de ned i stjernens brug og betydning i fem konkrete salmer. Det er således et tværfagligt forløb mellem religin, musik og natur/teknik.

I projektet skal eleverne synge og arbejde med følgende fem salmer:
• Dejlig er den himmel blå
• I østen stiger solen op
• Du, som har tændt millioner af stjerner
• Hold håbet op
• Spænd over os dit himmelsegl

Salmerne vil blive indspillet og være tilgængelige fra en projekthjemmeside. Herfra kan eleverne også blive præsenteret for orgelmusik, som passer til temaet. Desuden laver tegneren Peter Madsen en plakat til projektet, som medfølger til de tilmeldte klasser.

I uge 3 eller 4 besøger klassen en lokal kirke, hvor eleverne får hjælp til indøvningen af salmerne. Organisten vil desuden give en præsentation af orglet som instrument, og præsten vil samtale med eleverne om temaet.

Onsdag d. 1. februar bliver der en fælles afslutning for de deltagende klasser i Vor Frelsers Kirke, hvor eleverne kan få fornemmelsen af at synge sammen i et stort kor.  

Fag:Dansk, religion samt musik og natur/ teknik
Periode:Januar - februar
Antal lektioner: 10 - 12 lektioner    
Udfyld punkt:A: Kirkebesøg uge 3 – 4
C: Klassen deltager i salmesangsafslutningen
Tilmelding:Klik hér!

 


Dokumentarfilm i religionsundervisningen

Billeder fra de fire film i serien: Min tro (Klassefilm).

1. - 3. kl. 

Gennem de seneste fem sæsoner har dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX udbudt et særligt skoleprogram, som også omfatter indskolingen.

Med henblik på festivalen i marts 2023 er der indgået aftale mellem CPH:DOX og Folkekirkens Skoletjeneste om at vise fire små film i dokumentarserien ”Min tro”. Her kommer eleverne til at se børn på deres egen alder, som tilhører tre forskellige trosretninger og en ikke-religiøs livsopfattelse: Islam, Jehovas Vidner, hinduismen og ateismen.

Tilmelding til projektet giver således adgang til et biografbesøg under dokumentarfilmfestivalen (til særforestillinger), og der bliver efterfølgende i det tilhørende undervisningsoplæg lagt op til, at der arbejdes med dokumentarfilm i et tværfagligt forløb med danskfaget, så der både er noget om genren og indholdet af filmene.

Fag:Dansk og religion
Periode:Februar - marts
Antal lektioner: 6 - 7 lektioner    
Udfyld punkt:B: Biografbesøg
Tilmelding:Klik hér!

 


På opdagelse i verden med Emma og Victor

1. - 3. kl. 

I Bibelens skabelsesberetning fortælles om verden, sådan som verden ses med øjet: Havet er vandret, Jorden er flad, og over Jorden lyser himmelbuens halvkugle. Verden får form og indhold i løbet af fortællingens seks dage og afsluttes med en syvende dag, hvor livet på Jorden bliver menneskets opgave.

Klassen inviteres med Emma og Victor på opdagelse i verden. Det bliver til fire forskellige verdener: Det sansede, videnskaben, det indre og samfundet. Forskellen mellem sansning og videnskab forklares ved hjælp af illustrative forsøg og tankeeksperimenter med Solen og Månen. Der filosoferes over forskelle og ligheder mellem dyr og mennesker og på det vigtigste i menneskets indre verden. Mennesket er projektets afsluttende tema. Det hedder i skabelsesberetningen, at mennesket blev skabt i Guds billede og mennesker har siden selv skabt samfund, men hvad er det egentlig, der gør et samfund godt at leve i? Det arbejdes der også med.

Afslutningsvis kan eleverne teste noget af deres viden fra projektet gennem fire små elektroniske spil på projektets hjemmeside.

Til projektet hører ud over undervisningsoplæg og hjemmeside også en stor plakat og et sæt arbejdshæfter til eleverne.

OBS: Til projektet knytter sig et forudgående inspirationskursus – jf. s. 22

Fag:Dansk, religion og natur/teknik
Periode:April - juni
Antal lektioner: 12 - 20 lektioner    
Udfyld punkt: 
Tilmelding:Klik hér!

 

Folkekirkens Skoletjeneste København - Frederiksberg
Gyldenløvesgade 15, 5. sal - 1600 København V
Tel:2037 0310 | E-mail:[email protected]