Kursus for lærere


Religionernes Dag 2022

Tema: Skolens arbejde med elevernes åndelige udvikling

Tag med Folkekirkens Skoletjeneste til inspirationsdag i København og få kursusafgiften betalt.
Torsdag d. 8 september 2022

Foreløbigt PROGRAM

09:30: Morgenkaffe m. brød
10:00: Velkomst og indledning v. John Rydahl, Religionslærerforeningen

10:20: Ånd på fire måder v. lektor Steen Nepper Larsen (DPU)
10:50: Spørgsmål

11:00: Grundtvig, ånd og skolens begreb om åndsfrihed v. cand.teol. Ingrid Ank (leder af Grundtvigakademiet)
11:30: Spørgsmål
11:40: Kaffepause

12:00: Ånd og pædagogik v. lektor Jens Erik Kristensen (DPU)
12:30: Spørgsmål
12:40: Frokost

13:40: Etisk dannelse i skolen v. lektor Merete Wiberg (DPU)
14:10 Spørgsmål

14:20: Ånd og æstetik v. mag.art. i kunsthistorie og ph.d.-stud. Mette Berndsen (DPU)
14:50: Spørgsmål
15.00: Kaffepause

15.20: Udvikling af sprog for det åndeligt-eksistentielle i tilværelsen v. psykolog, ph.d. Dorte Toudal Viftrup (SDU)
15:50: Spørgsmål
16:00: Farvel og tak v. John Rydah

Fag:Lærere i religion, dansk, historie og billedkunst samt klasselærere
Sted:Danmarks Pædagogiske Universitet, Emdrup.
Tid:Torsdag d. 8. september 2022 kl. 10 - 16
Tilmelding:OBS: Senest 17. juni på www.fskf.dk/tilmelding-til-laererkurser

 


Et møde med den danske salme 2023

Tema: Stjerner

Årets tema for Et møde med den danske salme er STJERNER, og der lægges i det tilhørende materiale op til, at eleverne arbejder med både den poetiske brug af begrebet i salmedigtningen og naturvidenskabens syn på stjernerne på himlen.

Samtidigt er projektet som altid et sang- og musikprojekt, og på en spændende kursusdag som optakt til projektet vil flere af disse vinklet blive belyst.

Lasse Skovgaard, ph.d i sundhedsvidenskab, forskningschef, musikpædagog, organist m.m. vil indlede dagen med oplægget ”Sådan leger musik med din hjerne!”

Derefter vil Rasmus Agertoft, cand.mag. og historisk konsulent i Rundetaarn, fortælle om idéindholdet bag tårnet, og hvordan astronomer i tidens løb har udforsket stjernerne og andre himmellegemer fra tårnets observatorium og komme ind på Tycho Brahe, der netop i 2022 for 450 år siden opdagede en ny stjerne.

Til kurset knytter sig et konkret projekt – jf. s. 5 og 10

Fag:Lærere i dansk, religion, musik og natur/ teknik
Sted:Trinitatis Kirkes Sognehus, Landemærket 2
Tid:Torsdag d. 17. november kl. 13 - 16
Tilmelding:Senest 1. september på www.fskf.dk/tilmelding-til-laererkurser

 


Bevægelse og forsoning

– når noget sætter sig i kroppen

Folkekirkens Skoletjeneste, København-Frederiksberg, gennemførte i perioden 2015-18 sammen med en række andre folkekirkelige skoletjenester og Professionshøjskolen Metropol et udviklingsarbejde om bevægelse i skolens religionsundervisning. Resultaterne herfra har siden givet anledning til, at en gruppe lektorer og en adjunkt på Københavns Professionshøjskole har arbejdet videre med dem i et egentligt forskningsprojekt.

Undervisningsforløbet om forsoning indgår i dette forskningsprojekt. Forud for, at man i sit liv oplever et behov for eller trang til forsoning med andre eller sig selv, er der almindeligvis gået store konflikter eller dybe svigt, som typisk har sat sig i kroppen på de involverede.

Kurset har primært fokus på at give inspiration til inddragelse af kroppen i undervisningen i det konkrete forløb, og hvorfor det er helt centralt.

Instruktør på kurset er en af de involverede lektorer; cand. scient. i idræt og pædagogik Inge Regnarsson.

Endvidere vil undervisningsoplægget til det tilhørende klasseprojekt – jf. s. 15 - blive præsenteret.

Fag:Lærere i dansk og religion
Periode:Indre by – besked følger
Tid:Onsdag d. 30. november kl. 14 - 16 
Tilmelding:Senest 1. september på www.fskf.dk/tilmelding-til-laererkurser

 


Tro og viden

- to forskellige måder at gå til verden på

Som inspiration til indskolingsprojektet om tro og viden, som to forskellige måder at gå til verden og forstå den på, udbydes et generelt kursus om tro og viden med oplæg fra henholdsvis teologiprofessor Niels Henrik Gregersen, Teologisk Fakultet, KU, og professor i astrofysik Johan Peter Uldall Fynbo, Niels Bohr Instituttet, KU.

Undervejs vil det i oplæg og efterfølgende samtale bl.a. blive drøftet, hvordan der kan tales teologi på det 21. århundredes præmisser og om naturvidenskab kan sige noget om skabelse. Til kurset knytter sig et konkret projekt – jf. s. 7

Fag:Lærere i religion og natur/teknik
Sted:Centralt i København
Tid:Torsdag d. 9. februar kl. 13 - 16    
Tilmelding:Senest 1. september på www.fskf.dk/tilmelding-til-laererkurser

 


Folkekirkens Skoletjeneste København - Frederiksberg
Gyldenløvesgade 15, 5. sal - 1600 København V
Tel:2037 0310 | E-mail:[email protected]