Mellemtrin 4. - 6. klasse


Mellem søskende

4 - 6. kl. (OBS: Tilmelding senest 17. juni)

Hvilke forventninger findes blandt søskende og i familierelationer, og hvordan påvirker disse forventninger den enkeltes valg og handlinger? Er far og mor altid mest fornuftige, eller skal man nogle gange i stedet for lytte til sin bror eller søster.

Dette skal eleverne diskutere og reflektere over ved kropsligt at indleve sig i og analysere tre meget forskellige fortællinger om søskende: Kim Fupz Aakesons novelle Brødre, Hanne Kvists fantastiske fortælling Supertanker og Ida Jessens genfortælling af den bibelske fortælling Jakob og Esau.

Projektet er udviklet i samarbejde med Københavns Professionshøjskole og har fokus på brug af bevægelse i de humanistiske fag. Derfor anvendes i tekstanalysen en bred vifte af bevægelsesformer, fx faldøvelser og balancekamp til at åbne en tekst    

Fag:Dansk og religion
Periode:August - oktober
Antal lektioner: 10 - 12 lektioner    
Udfyld punkt: 
Tilmelding:Klik hér!

 


Livet som en sejlads

4 - 6. kl. 

Projektet tager afsæt i Martin Bigums maleri af en forskræmt person i en båd. Med det i baghovedet hører eleverne under et indledende besøg på Kirkeskibet 2450 i Sydhavnen et lydbillede til illustration af livet som en sejlads. Lydbilledet kobles under kirkebesøget til såvel den bibelske fortælling om stormen på søen og forestillingen om kirkebygningen som et skib og et helle.

Tilbage på skolen arbejder eleverne via tekster, billeder og dramaøvelser sig ind i det sproglige billede af livet som en sejlads, der både byder på høje bølger og storm, men også på stille stunder med havblik, høj himmel og sol. Hvordan eleverne kan ruste sig til de forskellige situationer i livet og håndtere dem i praksis, så de bevarer livsmodet, vil der blive sat fokus på gennem filosoferende øvelser, kreative opgaver og kropslige udtryk.

Fag:Dansk og religion
Periode:Oktober - december
Antal lektioner: 8 - 10 lektioner    
Udfyld punkt:A: Kirkebesøg uge 44 - 46
Tilmelding:Klik hér!

 


Et møde med den danske salme 2023

Tema: Stjerner

4 - 6. kl.

 Hvem har ikke oplevet at blive forundret og fascineret af nattens stjernehimmel? En fascination som har resulteret i megen naturvidenskabelig forskning, men som bl.a. også har inspireret utallige sang- og salmeforfattere gennem tiden.

Et møde med den danske salme 2023 sætter fokus på STJERNER. I introduktionen kommer eleverne bl.a. til at arbejde med, hvad en stjerne egentlig er, og derefter dykker de ned i stjernens brug og betydning i fem konkrete salmer. Det er således et tværfagligt forløb mellem religion, musik og natur/teknik.

I projektet skal eleverne synge og arbejde med følgende fem salmer:
• Dejlig er den himmel blå
• I østen stiger solen op
• Du, som har tændt millioner af stjerner
• Hold håbet op
• Spænd over os dit himmelsegl

Salmerne vil blive indspillet og være tilgængelige fra en projekthjemmeside. Herfra kan eleverne også blive præsenteret for orgelmusik, som passer til temaet. Desuden laver tegneren Peter Madsen en plakat til projektet, som medfølger til de tilmeldte klasser.

I uge 3 eller 4 besøger klassen en lokal kirke, hvor eleverne får hjælp til indøvningen af salmerne. Organisten vil desuden give en præsentation af orglet som instrument, og præsten vil samtale med eleverne om temaet.

Onsdag d. 1. februar bliver der en fælles afslutning for de deltagende klasser i Vor Frelsers Kirke, hvor eleverne kan få fornemmelsen af at synge sammen i et stort kor.

OBS: Til projektet knytter sig et forudgående inspirationskursus – jf. s. 21. 

Fag:Dansk, religion samt musik og natur/teknik
Periode:Januar – februar
Antal lektioner: 10 - 12 lektioner    
Udfyld punkt:A: Kirkebesøg uge 3 – 4
C: Klassen deltager i salmesangsafslutningen
Tilmelding:Klik hér!

 


Påske i tekst, musik og billeder

5. - 6. kl.

Kristendommens største højtid er påsken. Den er i tidens løb blevet kunstnerisk fortolket på utallige måder, og i dette projekt skal eleverne gennem æstetiske læringsproces ser arbejde med påskefortællingen i litteratur, billedkunst og musik.

Projektet indledes med et fælles kirkebesøg, hvor eleverne møder den klassiske påskefortælling gennem lyd og billeder formidlet af skuespiller Jesper la Cour Andersen og orgelmusik.

Efterfølgende arbejder eleverne videre i klassen med særligt fokus på Skærtorsdag, Langfredag og Påskedag. Der lægges op til, at eleverne i denne proces møder moderne udtryksformer. Forløbet afsluttes med et produkt, som samler op på projektets tema

Fag:Dansk, religion, billedkunst og musik
Periode:Februar - april
Antal lektioner: 10 - 12 lektioner    
Udfyld punkt:C: Fælles indledende kirkebesøg uge 8 - 9
Tilmelding:Klik hér!

 


Hvælvingens hemmeligheder

– den røde tråd i Bibelen

4 - 6. kl. 

Hjælp dine elever med at afsløre kalkmaleriernes hemmeligheder og giv dem et overblik over sammenhængen mellem de centrale fortællinger i Bibelen.

Mange elever kender fortællingerne om Adam og Eva eller Jesus på korset. Men ved de også, hvordan Bibelen hænger sammen, med spejlinger mellem det nye og det gamle testamente og hvordan ord som ofring og aftale går igen?

Med en kort nyproduceret film, hvor kalkmalerierne vha. animation bliver gjort både forståelige og levende, vil eleverne blive lukket ind i Bibelens verden. Filmen kan ses i klassen via projektets hjemmeside. Efterfølgende vil der på stedet være aktiviteter knyttet til filmens indhold.

Med undervisningsmaterialet får læreren hjælp til at udfolde filmens historier og pointer. Først introduceres eleverne overordnet til kalkmalerier og deres samtid, middelalderen. Dernæst findes fem forslag til fordybelsesområder, hvor eleverne vil arbejde med Bibelens kronologi, udvalgte bibelhistorier og få nøgler til at ”åbne” kalkmaleriernes hemmeligheder

Som afslutning på projektet skal eleverne selv arbejde kreativt med billedfortælling.

Fag:Dansk og religion
Periode:April - juni
Antal lektioner: 5 - 15 lektioner    
Udfyld punkt: 
Tilmelding:Klik hér!

 


Folkekirkens Skoletjeneste København - Frederiksberg
Gyldenløvesgade 15, 5. sal - 1600 København V
Tel:2037 0310 | E-mail:[email protected]