Overbygning 7. - 10. klasse


(u)tilstrækkelig

- et projekt om at være ung i en tid, hvor godt ikke er godt nok

7 - 10. kl. (OBS: Tilmelding senest 17. juni)

No prize for second best! Du lugter af fejltagelser!

Udsagn som ovenstående bliver unge på forskellig vis nu om dage mødt af: På væggen i det lokale fitnesscenter, som hashtags på Instagram og trykt på alt fra termokopper til underbukser. Hensigten med udsagnene er at motivere den, der ser på dem til at yde det bedste og være den bedste. Men hvad nu, hvis udsagnene i stedet bliver en evig påmindelse om, aldrig at være god nok og kun minder én om, at man aldrig vil kunne slå til?

Med afsæt i højskolelærer og teolog Christian Hjortkjærs bog Utilstrækkelig, religiøse- og skønlitterære tekster, lyrik samt kunst skal eleverne arbejde med begreberne forbud, påbud og idealer i relation til, hvordan disse kommer fx til udtryk i samfundet, i kunsten, i litteraturen og i religionerne?

Forumteater og kreativ skrivning
Med inspiration fra forumteatrets øvelser og kreativ skrivning udfordres eleverne til at stoppe op og tænke over, hvad de forskellige påbud kræver af dem, hvem der er afsenderen, og hvad de egentlig selv kan og vil tage ansvar for.

Kirkebesøg
Til projektet er knyttet et kirkebesøg, hvor eleverne møder forskellige religiøse idealer og fortællinger, samt udsagn fra andre unge, som kan åbne for filosofiske samtaler.

Fag:Dansk og religion
Periode:August - oktober
Antal lektioner: 10 - 12 lektioner    
Udfyld punkt:A: Kirkebesøg uge 33 - 39
Tilmelding:Klik hér!

 


Hvor er opladeren?

- et projekt om Grundtvig og ånd

7 - 10. kl. 

Hvad gør du, når batteriet er fladt, og du ikke kan få forbindelse til verden omkring dig?

Det havde Grundtvig faktisk nogle holdninger til. Han talte om ånd, som en slags trådløst internet mellem mennesker; og han koblede bl.a. ånd sammen med frihed. Denne ordforbindelse har også fundet vej til Folkeskolens formålsparagraf, hvor der står, at “skolens virke skal være præget af åndsfrihed”.
Men hvad er ånd?

I projektet skal eleverne forsøge at indkredse dette luftige begreb ved at arbejde med Grundtvigs to beskrivelser af ånd:

• De skal arbejde med ånd som forbindelse, hvor den enkelte er forbundet til nogen og noget gennem historie, erindringer, kultur, myter, sagn, sange, sansninger, sprog og traditioner.

• De skal også arbejde med ånd som kraft – gennem nyere kraftmetaforer, fx powerbank, oplader og hjertestarter.

Undervejs skal eleverne desuden reflektere over, hvad de selv har forbindelse til, og hvad der kan lade dem op. Refleksionerne indsamles - og sendes til en komponist, der skriver en sang til projektet. Sangen forbinder elevernes ord og bliver en nutidig kommentar og efterklang til Grundtvigs tanker om ånd.

Projektet er inspireret af, at det i 2022 er 200 år siden Grundtvig blev ansat som præst ved Vor Frelsers Kirke i København.

Fag:Dansk og religion
Periode:Oktober - december
Antal lektioner:6 + 1 lektioner    
Udfyld punkt: 
Tilmelding:Klik hér!

 


Når noget sætter sig i kroppen

- et forløb om forsoning

7 - 10. kl. 

At få behov for at forsone sig forudsætter dyb konflikt, overgreb eller nærmest utilgiveligt svigt. Begge dele har tendenser til at sætte sig som knuder i kroppen, der kalder på forløsning. Men hvad skal der til, for at få det til at ske? Digterpræsten Johannes Møllehave sagde engang, at mange mennesker, af en eller anden uforklarlig grund, tilsyneladende hellere vil blive i deres fornærmethed over et eller andet, end at ringe til vedkommende, som fornærmethe den er rettet mod og sige, at de blev kede af det, der var blevet sagt eller gjort. Måske af frygt for, at vedkommende straks ville sige undskyld, hvorved der ikke længere var grund til at være fornærmet.

I projektet tages udgangspunkt i en kort dokumentarfilm om den nødvendige forsoningsproces, der pågik i Sierra Leone i forlængelse af borgerkrigen for tyve år siden, fordi mange borgere var nødt til fortsat at leve side om side med nogen, som havde ødelagt deres huse og slået deres familiemedlemmer ihjel på grusomste vis.

Med det afsæt arbejder eleverne sig i et story-line-forløb med indlagte bevægelsesaktiviteter gennem faserne i en forsoningsproces, der starter med udendørs Stratego og slutter med forsoningsdialoger. Undervejs kommer eleverne også til at arbejde med såvel stage-fight og tableauer som etiske dilemmaer og bevægelse til en helt nyskrevet musikalsk komposition over forsoningens faser, så de får det faglige stof ind gennem alle kroppens sanser.

Forløbet indgår i et forskningsprojekt om bevægelse i skolens humanistiske fag på Københavns Professionshøjskole.

OBS: Til projektet knytter sig et forudgående inspirationskursus – jf. s. 20.

Fag:Dansk, religion og idræt
Periode:Januar - februar
Antal lektioner:12 - 15 lektioner    
Udfyld punkt: 
Tilmelding:Klik hér!

 

Folkekirkens Skoletjeneste København - Frederiksberg
Gyldenløvesgade 15, 5. sal - 1600 København V
Tel:2037 0310 | E-mail:[email protected]