Bestyrelsen for Folkekirkens Skoletjeneste, København – Frederiksberg 2022

Biskoppen over Københavns Stift
repræsenteret ved provst Kirsten Jørgensen (næstformand)

Adm. direktør for Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune
repr. ved kons. leder Marie Damsgaard Andersen, Skoletjenesten

Børne- og Ungedirektøren i Frederiksberg Kommune
repr. ved Børne- og ungekonsulent Laila Nørrekjær Nielsen, Frederiksberg Kommune

Københavns Lærerforening   
Lærer Anders Kildahl Juul

Frederiksberg Kommunelærerforening  
Lærer Sonja Hesselager.

Præsterne i Københavns Kommune 
Sognepræst Inge Lise Løkkegaard           

Præsterne i Frederiksberg Kommune 
Sognepræst Marie Louise Østergaard-Hansen           

Menighedsrådenes Skoletjenestesamarbejde (MSS):
Overlærer Ole Ehlers (formand MSS og FSKF) 
Administrationschef Kim Røssell  

Københavns Budgetudvalg:
Lektor, cand.pharm. Karen-Marie Olesen  

Frederiksberg Provsti 
Sognepræst Sandra Kastfelt


Folkekirkens Skoletjeneste København - Frederiksberg
Gyldenløvesgade 15, 5. sal - 1600 København V
Tel:2037 0310 | E-mail:[email protected]