INDSKOLINGEN 1. - 3. klasse


Venskab og fællesskab

1. - 3. kl. (OBS: Tilmelding senest 16. juni))

Relationer og venskaber er en vigtig del af børns sociale udvikling. Det er igennem disse, at børn lærer både sig selv og andre at kende, og lærer om sociale spilleregler.

Denne socialisering foregår både i skolen og i fritiden. Formålet med projektet er at bibringe eleverne en forståelse af dem selv som en vigtig brik i de relationer og fællesskaber, de indgår i; store som små.

Undervejs i forløbet arbejder eleverne med, hvad et venskab er, og hvad det vil sige at indgå i et fællesskab – herunder hvilke fællesskaber de hver især indgår i, og at de både er modtagere og bidragydere i de fællesskaber, de deltager i og selv er med til at skabe. Hvordan kan man være en god ven? Hvordan kan man bidrage til et fællesskab?

Ved at zoome ind på de nære relationer og venskaber, for dernæst at se sig selv i et større perspektiv, kommer eleverne også til at arbejde med spørgsmålet om, hvad det vil sige at være menneske i verden. Hvad siger kristendommen om det at være menneske, og hvad er fx næstekærlighedens funktion i menneskelige fællesskaber?

I det praktiske arbejde med emnet vil eleverne fortrinsvis arbejde i Coorporate Learning-strukturer, der understøtter det indholdsmæssige formål med projektet. På samme måde vil forslag til fællessang og sammenspil understøtte de faglige pointer.

Fag:Religion og dansk
Periode:August - oktober
Antal lektioner:8 - 12 lektioner
Tilmelding:Klik hér!

 


Julekrybber

1. - 2. kl. 

Den kendte julekrybbe, med opstilling af Jesus´ fødsel i en stald, fik sit gennembrud da tiggermunken, Frans af Assisi, tilbage i 1200-tallet, arrangerede den med levende mennesker, og i dag har julekrybben sit eget museum midt i Rom.

I projektet sættes fokus på fortællinger om Jesus´ fødsel og deres relation til julen. Derudover stifter eleverne bekendtskab med Frans af Assisi og hans relation til Jesus-figuren. Forløbet indledes med besøg i en lokal kirke, hvor en præst vil fortælle forhistorien til Jesus’ fødsel – herunder hvorfor den skulle foregå i Betlehem, og hvad sammenhængen er mellem Det Gamle og Ny Testamente.

Som afslutning på forløbet aflægger klassen besøg på Statens Museum for Kunst, hvor de vil få en omvisning med fokus på, hvordan fortællingen om Jesus´ fødsel er fremstillet i kunsten gennem tiderne. Efterfølgende vil de i fællesskab, i museets værksted, selv skulle fremstille en julekrybbe, som de får med hjem til klassen.       

Fag:Dansk, religion og billedkunst
Periode:November - december
Antal lektioner:8 - 10 lektioner    
Udfyld punkt:A Kirkebesøg
Besøg på Statens Museum for Kunst uge 44-48
Tilmelding:Klik hér!

 


Et møde med den danske salme 2024

Tema: Håb

3. kl. 

Et møde med den danske salme 2024 sætter fokus på HÅB. Et tema som har inspireret utallige sang- og salmeforfattere gennem tiden, for liv og håb hører sammen. Både som samfund og som enkeltindivider har vi brug for håb. I projektet skal eleverne synge og arbejde med følgende fem salmer, der sætter ord og toner på forskellige sider ved begrebet HÅB:

  • Morgenstund har guld i mund
  • Se, nu stiger solen
  • Du spør’ mig om håbet
  • Tunge, mørke natteskyer
  • Hold håbet op

Salmerne vil blive indspillet og være tilgængelige fra en projekthjemmeside. Desuden modtager klasserne en plakat med motiv af graffitikunstneren Banksy.

I uge 3 eller 4 besøger klassen en lokal kirke, hvor eleverne får hjælp til indøvningen af salmerne. Organisten vil desuden give en præsentation af orglet som instrument.

Onsdag d. 7. februar bliver der en fælles afslutning for de deltagende klasser i Holmens Kirke, hvor eleverne kan få fornemmelsen af at synge sammen i et stort kor.
OBS: Til projektet knytter sig et forudgående inspirationskursus – jf. s. 21.

Fag:Dansk, religion og musik
Periode:Januar - februar
Antal lektioner:8 - 10 lektioner    
Udfyld punkt:A: Kirkebesøg uge 3 – 4
C: Klassen deltager i salmesangsafslutningen
Tilmelding:Klik hér!

 


Lydspor

– leg med lyd i bibelske fortællinger

1. - 3. kl. 

I dette projekt skal elever udforske, hvordan musik kan udtrykke følelser og stemninger på en anden måde end det talte sprog.

Indgangen til arbejdet er et besøg i en lokal kirke, hvor eleverne hører, hvordan orglet kan udtrykke forskellige stemninger.

På skolen arbejder eleverne med fem udvalgte bibelfortællinger, som alle beskæftiger sig med grundlæggende tilværelsesspørgsmål. Fortællingerne handler om Noa, Jonas, Moses, bebudelsen af Jesus´ fødsel og lignelsen om den lamme i Kapernaum.

Til projektet er udviklet en IT-platform, hvor eleverne online sampler deres egen musikfortælling af effektlyde og stumper af orgelmusik.

Desuden indgår der i projektet en animationsfilm, der tematiserer arbejdet med de centrale tilværelsesspørgsmål gennem musik og lyd.

Fag:Musik og religion
Periode:Februar - marts
Antal lektioner:10 - 12 lektioner    
Udfyld punkt:A: Kirkebesøg
Tilmelding:Klik hér!

 


Vitello går over stregen!

– et forløb om fantasi og etik i børnehøjde

1. - 3. kl. 

Der er mange helte i nordisk børnelitteratur lige fra Cecil Bødkers Silas over Astrid Lindgreens Pippi Langstrømpe og Ronja Røverdatter til Ole Lund Kirkegaards mange figurer, men ingen af dem er som Kim Fupz Aakesons Vitello. Hvor de andre figurer typisk udfordrer voksenkulturen, fordi den er problematisk, opfører Vitello sig i tide og utide som et rigtigt barn og med åben pande urimeligt for at tilfredsstille sine egne umiddelbare behov. Han lyver, stjæler, pengeafpresser og bider for at sætte sin vilje igennem og leve sine lyster ud.

Når han indimellem motiverer en af sine handlinger som et hensyn til andre, er det ofte dybest set alligevel af egoistiske grunde. På den måde bliver han meget menneskelig. Han gør det forkerte, selvom han godt ved, det er forkert. Som sådan er tegningen af Vitello i god overensstemmelse med den kristne forståelse af, hvad et menneske er.

Projektet tager afsæt i et biografbesøg, hvor eleverne ser den spillefilm, der er lavet over vitellouniverset. Med det afsæt arbejdes der på skolen mere konkret i dybden med de etiske dilemmaer i fire enkeltfortællinger om Vitello, hvor det handler om at lyve, stjæle, snyde og skabe sig ved at bide andre.

OBS: Til projektet knytter sig et forudgående lærerkursus – jf. s. 23

Fag:Dansk og religion
Periode:April - juni
Antal lektioner:6 - 8 lektioner    
Udfyld punkt:B Biografbesøg – uge 15
Tilmelding:Klik hér!

 

Folkekirkens Skoletjeneste København - Frederiksberg
Gyldenløvesgade 15, 5. sal - 1600 København V
Tel:2037 0310 | E-mail:[email protected]