INDSKOLINGEN 1. - 3. klasse


Kirkegårdens symboler

1. - 3. kl. (OBS: Tilmelding senest 21. juni)

På landet og i mindre byer ligger der næsten altid en kirkegård rundt om kirkerne. I større byer ligger kirkegårdene spredt rundt om i byen. Projektet om kirkegården og dens symboler lægger op til et klassebesøg (på egen hånd) på en lokal kirkegård og arbejde med forskellige traditioner omkring
død og begravelse.

På kirkegården ser eleverne forskellige gravtyper, finder symboler og får en erfaring af, hvad kirkegården er for et sted, og ikke mindst hvilken funktion kirkegården kan have i forbindelse med livets afslutning og i tiden bagefter.

Hjemme i klassen arbejder eleverne videre med de forskellige symbolers betydning samt med begravelsesritualer og måder at mindes de døde på i forskellige kulturer og religioner.

Afslutningsvis fremstiller hver elev et billede i papir-riv/collage med et af de symboler, de har arbejdet med.

Fag:Religion
Periode:August - oktober (uge 34 - 41)
Antal lektioner:6 - 8 lektioner
Tilmelding:Klik hér!

 


Jul i Grævlingeskoven

1. - 3. kl. 

Julen er en højtid, som de fleste børn glæder sig til – ikke mindst til hver dag i december at åbne en ny låge i julekalenderen. Udgangspunktet for dette juleprojekt er netop en julekalender med illustrationer af Zarah Juul, som er udviklet til projektet.

Hver skoledag i december måned åbner eleverne en låge i kalenderen og ser en juletradition illustreret – enten en religiøs eller en folkelig tradition. Hver dag læses også et kapitel fra den tilhørende fortælling Jul i Grævlingeskoven, som handler om Sofie og Peter, sure Postmand Mortensen og ikke mindst julemagi.

I materialet findes forslag til juleaktiviteter, som hænger sammen med dagens tradition. Det vil dermed være muligt hver skoledag i december måned at indlede dagen med en lektion omkring julekalenderen,men man kan også vælge fx kun at læse fortællingen, og dermed kan det gøres hurtigere.

Gennem forløbet vil eleverne tillige møde nogle af de mest kendte danske julesalmer.       

Fag:Dansk, religion og billedkunst
Periode:December
Antal lektioner:10 - 15 lektioner    
Tilmelding:Klik hér!

 


Et møde med den danske salme 2025

Tema: Maria i kunst og salmer

3. kl. 

Årets salmesangsprojekt sætter fokus på Jomfru Maria, og hvordan hun optræder både i kunsten og i salmerne. Gennem forløbet kommer eleverne til at arbejde med fem salmer, og til hver af disse skal eleverne forholde sig til enten et gammelt eller et moderne kunstværk. Eleverne vil komme til at synge og arbejde med følgende fem salmer:

  • Nu kom der bud fra englekor
  • Et barn er født i Betlehem
  • En rose så jeg skyde
  • Lille Messias
  • Maria gennem torne går

Salmerne vil blive indspillet og være tilgængelige fra en hjemmeside. Desuden modtager klasserne en plakat med tre bebudelsesbilleder. I løbet af januar besøger klassen en lokal kirke, hvor eleverne får hjælp til indøvningen af salmerne. Organisten vil desuden give en præsentation af orglet som instrument, og præsten vil samtale med eleverne om Maria. Onsdag d. 5. februar bliver der fælles afslutning for de deltagende
klasser i Vor Frue Kirke (Københavns Domkirke), hvor eleverne kan få fornemmelsen af at synge sammen i et stort kor.

OBS: Til projektet knytter sig et forudgående inspirationskursus – jf. s. 21.

Fag:Dansk, religion, musik og billedkunst
Periode:Januar - februar
Antal lektioner:10 - 12 lektioner    
Udfyld punkt:A: Kirkebesøg uge 3 – 4
C: Klassen deltager i salmesangsafslutningen
Tilmelding:Klik hér!

 


Faste og fastelavn

1. - 3. kl. 

Hvad betyder faste, og hvad ved vi om fastens og fastelavns oprindelse? ”Faste og Fastelavn” er først og fremmest et projekt om højtider og traditioner, der knytter sig hertil, da fasten oprindeligt var forberedelsestid til flere af årets kirkelige højtider.

Eleverne får, igennem projektet, viden om faste i kristendommen samt om de ritualer og traditioner, der følger med. Der perspektiveres desuden til fasten i jødedommen og islam.

Derudover handler projektet om masker og identitet; om at kunne klæde sig ud og tage forskellige masker på. Eleverne indbydes til at filosofere over, og lege med, hvem de er, og hvordan de ser sig selv; med og  den masker. Der lægges op til en samtale om masker i tegneserie- og filmuniverset om de superhelte som mange af eleverne vil kende.

Fag:Religion, historie og billedkunst
Periode:Januar - februar (uge 2 - 6)
Antal lektioner:8 - 12 lektioner    
Tilmelding:Klik hér!

 


Livet i vandet og truslen mod det

– et forløb om naturetik i samarbejde med Afd. for Bæredygtig Udvikling, Københavns Kommune

1. - 3. kl. 

I dette projekt er formålet, at eleverne tilegner sig viden om livet i vandet samt om konsekvenserne af de klimaforandringer, vi oplever på verdensplan.

Det er tillige projektets formål, at eleverne forholder sig til begrebet ”natur-etik”, og at de kan reflektere over egne handlemuligheder i forhold til at passe på vandet.

Der lægges op til at arbejde tværfagligt med Natur &. Teknologifaget.

Projektet indeholder et besøg fra Afdelingen for Bæredygtig Udvikling, hvor medarbejdere herfra kommer ud til skolerne hen over en formiddag (3-4 lektioner): ”Flyvefisken’ kommer ud til jeres skole, og med et  naturfagligt blik lærer eleverne om livet i havet; hvilke dyr lever i vandet, og hvordan påvirkes det af den måde, vi mennesker lever på jorden på.”

Desuden tilbydes klasserne besøg i en lokal kirke, hvor der vil være fokus på vandet og skibet som religiøse symboler blandt andet i tilknytning til pinsen, der ligger i projektperioden.

Fag:Religion og Natur & Teknologi
Periode:April - juni
Antal lektioner:10 - 12 lektioner    
Udfyld punkt:A Kirkebesøg
B Besøg af underviser fra Afd. for Bæredygtig Udvikling. Københavns Kommune - uge 17 - 25.
Tilmelding:Klik hér!