Kursus for lærere


RELIGIONERNES DAG 2024

TEMA: Videnskab og Tro

Tirsdag d. 27. august kl. 9.30/10.00 – 16.00
Københavns Universitet, Amager - Nanna Berg auditoriet 9A-1-01
Auditoriet ligger på Det Juridiske Fakultet på 1. sal. Brug indgang fra parkeringspladsen foran Islands Brygge Metro

PROGRAM
09:30: Morgenkaffe m. brød
10:00: Velkomst og indledning v. John Rydahl, Religionslærerforeningen
10:05: Kristendommens natursyn: den fremmede, den kultiverede og den infiltrerede økologi, v. professor Niels Henrik Gregersen (Det Teologiske Fakultet, KU)
10:50: Spørgsmål
11:05: Fiktion, teologi og kæledyr: Hvad kan vi lære af C. S. Lewis om os selv og dyr?, v. postdoc. Emil Børty Nielsen (Det Teologiske Fakultet, KU)
11:35 Spørgsmål
11:45: Kaffepause
12:10: Skitse til et livsfilosofisk undervisningsforløb til mellemtrinnet om forholdet mellem dyr og mennesker v. lektor Dorete Kallesøe, VIA University College
12:40: Spørgsmål
12:50: Frokost
13:50: Hvad sker der, når vi dør?: Videnskab og tro om nærdødsoplevelser, v. ph.d. Tobias Anker Stripp (Det Teologiske Fakultet, KU)
14:20 Spørgsmål
14:30: Kaffepause
14.55: Videnskab, tro og mælk: Hvad vi ved og ikke ved,v. professor Per Torp Sangild (Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU)
15.40: Spørgsmål
15:55: Farvel og tak v. John Rydahl

Fag:Lærere i religion og Natur & Teknologi samt præster
Sted:Københavns Universitet, Amager
Tid:Tirsdag d. 27. august 2024 kl. 9.30/10.00 – 16.00
Tilmelding:OBS: Senest 21. juni her

 


Et møde med den danske salme 2025

– Tema: Maria i kunst og salmer

Der er mange kvindeskikkelser i Bibelen, som man traditionelt ikke har hørt så meget om. Dog har Jomfru Maria altid været en meget central figur i kristendommen.

Årets salmesangsprojekt sætter fokus på Jomfru Maria i kunst og salmer, og som optakt til projektet afholdes der i samarbejde med Galleri Emmaus i Haslev et lærerkursus. På kurset vil sognepræst Henny Kvist fortælle om Maria både i Bibelen og i kunsten. Henny Kvist har gennem en årrække arbejdet med forholdet mellem kunst og kristendom og i særdeleshed Jomfru Maria og hendes betydning for kvindebilledet gennem tiden.

Herefter vil kunstneren Adi Holzer fortælle om sine tanker og overvejelser i forbindelse med sine religiøse kunstværker. Undervejs vil de fem salmer, som indgår i projektet, blive sunget med akkompagnement af komponist og tidligere højskolelærer Arne Andreasen. Til kurset knytter sig et konkret projekt – jf. s. 5 og 10

Fag:Lærere i dansk, religion og historie
Sted:Galleri Emmaus, Højskolevej 9, Haslev
Tid:Onsdag d. 22. oktober kl. 14 - 16
Tilmelding:Senest 1. september her

 


Reformationen – et historisk overblik

Reformationen i 1500-tallet, der førte til opsplitningen af den kristne kirke i Vesteuropa i en katolsk og en luthersk kirke, er en meget kompleks historisk epoke. Mange forskellige samfundsmæssige, politiske og religiøse faktorer spillede sammen i begivenhedsforløbet, der fik afgørende betydning for europæisk historie og kultur.

Forud for klasseprojektet Re:formation – teser, tro og tvivl (s. 9) tilbydes et lærerkursus, hvor prof.emer. dr.theol. Martin Schwarz Lausten, der er kendt som en dygtig formidler af historiske emner, giver et overblik over begivenhederne og trækker de store linjer.

Kurset afholdes i et af Københavns ældste huse, Helligåndshuset, der sammen med Helligåndskirken, spillede en central rolle under reformationen i Danmark.

Fag:Lærere i religion og historie
Periode:Valkendorfsgade 23, København K.
Tid:Tirsdag d. 30. september 2024 kl. 14 - 16 
Tilmelding:Senest 1. september 2024 her

 


Hjem og hjemlighed hos Karen Blixen og i almindelighed

I relation til forløbet ”Føler du dig hjemme?” til mellemtrinnet (jf. s. 11) vil vi gerne invitere jer indenfor hos Karen Blixen til et forudgående inspirationskursus på Karen Blixen Museum Rundstedlund.

Kurset indledes med en omvisning på museet, såvel i fuglereservatet som i selve boligen, hvor der fokuseres på begreberne hjem og hjemlighed.

Efterfølgende udfolder kultursociolog/ph.d. Ida Wentzel Winther (lektor v. DPU) betydningen af de to begreber og deres relevans for det almindelige hverdagsliv.

Fag:Lærere i dansk og religion
Sted:Karen Blixen Museum Rungstedlund
Tid:Torsdag d. 16. januar 2025 kl. 13 - 16
Tilmelding:Senest 1. september 2024 på her

 


Folkekirkens Skoletjeneste København - Frederiksberg
Gyldenløvesgade 15, 5. sal - 1600 København V
Tel:2037 0310 | E-mail:[email protected]