Mellemtrin 4. - 6. klasse


Man kan da ikke gå på vandet?!

– om at læse bibelske tekster med forskellige briller

4 - 6. kl. (OBS: Tilmelding senest 21. juni)

 • Kan man blive så rød i hovedet som en tomat?
 • Er det bedre at have én fugl i hånden end ti på taget?
 • Og kunne Jesus virkelig gå på vandet?

Verden er fuld af metaforer, og verden kan opleves forskelligt alt efter hvilke briller, man ser den igennem. Sådan er det også med tekster. Vi ser, læser og forstår altid verden fra det sted, vi selv står, og det perspektiv vi har. Vi ser en begrænset del, mens noget andet forbliver skjult.

I tegnefilmen ’Oskars briller’ ser eleverne, hvordan man kan læse også en bibelsk fortælling på forskellige måder gennem forskellige briller. I projektets kirkebesøg går eleverne, bogstavelig talt, ombord i en metafor, når de bænkes i kirkeskibet og til lyden af mågeskrig og bølgeskvulp oplever, hvordan livets sejlads både byder på stilhed og storm. Eleverne oplever, at også i kirkerummet kan ord og begreber betyde andet og mere, end det man måske umiddelbart forestiller sig.

Projektet afsluttes med en skriveworkshop designet af forfatter Mette Vedsø, der på én gang samler op på og udfolder elevernes læring.

Til inspiration for arbejdet findes, på projektets hjemmeside, to korte videooplæg om metaforer og forskellige måder at læse bibelske tekster på.

Fag:Dansk og religion
Periode:August - oktober (uge 34- 41)
Antal lektioner: 12 - 14 lektioner    
Udfyld punkt:A Kirkebesøg
Tilmelding:Klik hér!

 


Re:formation – teser, tro og tvivl

4 - 6. kl. 

Re:formation – teser, tro og tvivl er et undervisningsprojekt om reformationen i 1500-tallet, der udsprang af munken Martin Luthers opslag af 95 teser på en kirkedør i Wittenberg.

Projektet er et tværfagligt projekt mellem fagene religion, historie og musik og tager udgangspunkt i fælles mål for disse fag.

Undervisningsoplægget er tilrettelagt i fem faser, der introducerer reformationens forudsætninger, indhold og konsekvenser for eleverne:

 • Verden i 1500-tallet
 • Martin Luther og Bibelen
 • Bogtrykkerkunsten
 • Reformationen i Danmark
 • Fællessang

OBS: Til projektet knytter sig et forudgående inspirationskursus – jf. s. 22.

Fag:Religion, historie og musik
Periode:Oktober - december
Antal lektioner:8 - 10 lektioner    
Tilmelding:Klik hér!

 


Et møde med den danske salme 2025

Tema: Maria i kunst og salmer

4 - 6. kl. 

Årets salmesangsprojekt sætter fokus på Jomfru Maria, og hvordan hun optræder både i kunsten og i salmerne. Gennem forløbet kommer eleverne til at arbejde med fem salmer, og til hver af disse skal eleverne forholde sig til enten et gammelt eller et moderne kunstværk. Eleverne vil komme til at synge og arbejde med følgende fem salmer:

 • Nu kom der bud fra englekor
 • Et barn er født i Betlehem
 • En rose så jeg skyde
 • Lille Messias
 • Maria gennem torne går

Salmerne vil blive indspillet og være tilgængelige fra en hjemmeside. Desuden modtager klasserne en plakat med tre bebudelsesbilleder.

I løbet af januar besøger klassen en lokal kirke, hvor eleverne får hjælp til indøvningen af salmerne. Organisten vil desuden give en præsentation af orglet som instrument, og præsten vil samtale med eleverne om Maria.

Onsdag d. 5. februar bliver der fælles afslutning for de deltagende klasser i Vor Frue Kirke (Københavns Domkirke), hvor eleverne kan få fornemmelsen af at synge sammen i et stort kor.

OBS: Til projektet knytter sig et forudgående inspirationskursus – jf. s. 21.

Fag:Dansk, religion, musik og billedkunst
Periode:Januar - februar
Antal lektioner:10 - 12 lektioner    
Tilmelding:Klik hér!

 


Føler du dig hjemme?

– et projekt om hjem og hjemlighed med besøg på Karen Blixen Museum Rungstedlund

4 - 6. kl. 

Projektet udfolder, med afsæt i en nyskabt tegneserie om Karen Blixens liv, begreberne hjem og hjemlighed. Hvad er et hjem overhovedet for noget? Hvor og hvordan kan man bo? Hvad vil det sige at føle sig hjemme et sted, og hvad skal der til, for at man kan føle sig hjemme? Hvad kan gøre, at man kan føle sig fremmed i sit eget hjem, så man længes væk?

Hjemmet, og behovet for at føle sig hjemme et sted, er centralt i de flestes liv. Sådan var det også for Karen Blixen, men hun fik på et tidspunkt åndenød over at være i hjemmet, og drevet af længsel efter at leve  aristokratisk rejste hun til Afrika, hvor hun drev en kaffefarm. Da farmen gik konkurs, vendte hun hjem til Rungstedlund, fordi hun ikke havde råd til andet, men siden blev hun en stor forfatter ved at skrive om alt det, som var anderledes end derhjemme. Hun sammenlignede ofte sig selv med trækfuglene, der søger væk, men kommer tilbage.

Både at føle sig hjemme og føle sig fremmed (derhjemme) er alment menneskeligt. Det er dét, dette forløb rammesætter dialog om og inviterer til kreative udtryk i.

OBS: Til projektet knytter sig et forudgående inspirationskursus på Blixen-museet (jf. s. 23)

Fag:Dansk, religion og historie
Periode:Februar - april (uge 8 - 15)
Antal lektioner:

8 - 10 lektioner

Udfyld punktB: Besøg på Karen Blixen Museum Rungstedlund
Tilmelding:Klik hér!

 


Besøg i Bibliarium

– et oplevelsescenter til formidling af bibelske fortællinger

4 - 6. kl. 

I Sct. Andreas Kirke i Gothersgade i København åbner i begyndelsen af 2025 et helt nyt oplevelsescenter om bibelske fortællinger. Det første af sin art i verden.

Tanken er, at de besøgende skal lege sig igennem et udvalg af bibelske fortællinger for at undersøge, om fortællingerne indeholder noget, der har relevans i dag. 

Oplevelsescenteret er konstrueret som et rollespil over en story-line, hvor de besøgende tildeles roller som teater- og filminstruktører. De skal nu på ekspedition i de bibelske fortællinger og søge efter inspiration til et etisk dilemma, der kan sættes i scene og filmes som et lille forumteater. Ekspeditionen skydes i gang med en fotoprojektion på kirkens hvælvinger, og de bibelske fortællinger gemmer sig i en labyrint i kirken, hvor eleverne skal finde dem og forholde sig til dem.

Ved tilmelding gennem Folkekirkens Skoletjeneste er det gratis at besøge Bibliarium. Mulighed for ønske til tidspunkt for besøget følger, når centeret åbner.

Fag:Dansk og religion
Periode:April - juni
Antal lektioner:

2 - 3 lektioner

Udfyld punktB: Ønske til ugedag
Tilmelding:Klik hér!

 


Dyrebar eller bare dyr?

– et forløb om menneskets forhold til dyr

4 - 6. kl. 

 • Hvordan behandler vi dyrene?
 • Er hunden menneskets bedste ven?
 • Hvordan forvalter mennesket den opgave, det ifølge Bibelen har fået med at herske og vogte over dyrene?

Forløbet belyser forholdet mellem mennesker og dyr og lægger op til overvejelser over, hvor grænserne for etikken går både ud fra et naturvidenskabeligt og et religiøst/religionsfilosofisk perspektiv. Forløbet kan derfor med fordel planlægges i samarbejde med Natur & Teknologi-faget.

I forløbet indgår et besøg på et nyoprettet lille museum på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Frederiksberg (den tidligere Landbohøjskole). Derudover skal eleverne arbejde med små dramatiseringer, og løse skriftlige opgaver, hvor de bl.a. skal komme med et bud på en dyrevelfærdslov.

Formålet med projektet er, at eleverne lærer om menneskets forhold til dyr i et historisk perspektiv og til flere kategorier af dyr.

OBS: Der vil kunne hentes inspiration til projektet på Religionernes Dag (jf. s. 20)

Fag:Religion og Natur & Teknologi
Periode:April - juni
Antal lektioner:

10 - 12 lektioner

Udfyld punktB: Besøg på den tidligere Landbohøjskole, Bülowsvej 17 på Frederiksberg
Tilmelding:Klik hér!