Overbygning 7. - 10. klasse


Ansigt til Ansigt

- Et projekt om etik og relationerne til Den Anden

7. - 10. kl. (OBS: Tilmelding senest 16. juni)

Ansigtet kan, på en måde, siges at være et forbindelsesled mellem det indre og det ydre. Det er ofte på ansigtet, vi genkender hinanden og registrerer følelser og stemninger hos den anden.

Men afslører ansigtet altid sandheden om, hvem vi er? Er det et vindue til sjælen eller en maske, man kan gemme sig bag? Det kan både lyve og tale sandt. Begge dele smitter af på den anden – og lægger sig mellem mennesker. Ordet ansigt betyder: det, der vender til eller: at blive set. Hvad sker der så, hvis ansigtet ikke ønsker at vende til? Hvis vi kommer til at vende ryggen til hinanden?

I projektet skal eleverne filosofere over ansigtets forskellige betydningslag i hhv. kunst, litteratur, sprog og religion. De skal, gennem en række dramaøvelser, lege med sproglige udtryk som fx at tabe ansigt, stå ansigt til ansigt og at vende den anden kind til.

I arbejdet med fortællingerne om den brændende tornebusk, Zakæus og Narcissus, handler det om at blive hhv. set eller overset. Ud fra det faglige begrebspar, skabelse og tilintetgørelse, skal eleverne fordybe sig i ansigtets betydning for etableringen og ødelæggelsen af mellemmenneskelige relationer.

Forløbet kan rundes af med besøg af en billedkunstner, der over en formiddag fra kl. 9-12 hjælper eleverne med at udtrykke sig kreativt om temaet.

Fag:Dansk og religion
Periode:August - oktober
Antal lektioner:10 - 15 inkl. kunstnerbesøg
Udfyld punkt:B: Besøg af billedkunstner uge 36 - 41
Tilmelding:Klik hér!

 


Er du rigtig klog!?

- en etisk undersøgelse af kunstig intelligens

7. - 10. kl. 

Robotteknologi og kunstig intelligens udvikler sig lynhurtigt! Teknologierne giver mennesket en række nye muligheder. Samtidig rejser de også en række etiske og livsfilosofiske spørgsmål:

  • Hvordan ændrer menneskelivet sig, når teknologien overtager flere og flere menneskelige opgaver?
  • Bliver robotter og kunstig intelligens snart så avancerede, at grænserne mellem menneske og maskine udviskes?
  • Hvad er det særligt menneskelige? Vores hjerne? Vores sjæl eller bevidsthed? Vores evne til at føle og elske?
  • Er der opgaver, som vi ikke skal overlade til kunstig intelligens at løse?

Disse og en række andre spørgsmål undersøges i Er du rigtig klog!?

Eleverne præsenteres for eksempler på, hvor langt udviklingen af kunstig intelligens er i dag. Undervejs skal eleverne udforske potentialet i kunstplatformen Dall-E og chatte med den sprogkyndige kunstige intelligens GPT-3. Derudover præsenteres eleverne for en række cases, som de skal undersøge fordele og ulemper ved.

Projektet er udviklet med støtte og inspiration fra Research Unit for Robophilosophy and Integrative Social Robotics ved Aarhus Universitet.

Fag:Dansk og religion
Periode:Oktober - december
Antal lektioner:6 lektioner    
Tilmelding:Klik hér!

 


Er mennesket et får?

- et forløb om forskellige menneskesyn

7. - 10. kl. 

I 2018 redigerede tre universitetsprofessorer en bog om menneskesyn. “Kampen om mennesket” hed den og indikerer dermed, at der kan ses forskelligt på, hvad et menneske er.

I bogen præsenteres otte forskellige ”menneskebilleder”. Fra forskellige synsvinkler ser de alle positivt på mennesket som et væsen, der kan være styret af alt fra biologi og køn over økonomi og teknologi til mellemmenneskelige relationer og kulturelle normer.

Hvad antologien ikke har med, er mennesket set fra et religiøst synspunkt. I såvel Bibelen som Koranen er mennesket et skabt væsen, der gør oprør mod Gud og derved bliver en synder. Men hvor mennesket i Koranen tilgives af Gud, inden det sendes ud i verden med en fri vilje og på eget ansvar, udvises mennesket i Bibelen som syndigt og med behov for tilgivelse.

Projektet præsenterer de otte menneskesyn og sætter på forskellig vis fokus på, hvad der ligger af problemer og potentialer i de religiøse syn på mennesket, samt hvad der gemmer sig i billedet af mennesket som et får.

Under et tilhørende kirkebesøg er det tanken, at eleverne skal udfordre det kristne menneskesyn.

Fag:Dansk og religion
Periode:Januar - februar
Antal lektioner:6 - 8 lektioner    
Udfyld punkt:A Kirkebesøg
Tilmelding:Klik hér!

 

Folkekirkens Skoletjeneste København - Frederiksberg
Gyldenløvesgade 15, 5. sal - 1600 København V
Tel:2037 0310 | E-mail:[email protected]