Overbygning 7. - 10. klasse


Hvor langt kan man gå?

- et projekt om det hellige og dets betydning for Israel-Palæstina-konflikten

7. - 10. kl. (OBS: Tilmelding senest 21. juni)

I Fælles Mål optræder begrebet den religiøse dimension som udtryk for det, der er betydningsfuldt og vigtigt i menneskers liv. Sammen med begrebet det hellige er den religiøse dimension afgørende for forståelsen  af, hvad religion, tro og overbevisning er for størrelser.

I lyset af den igangværende krig mellem Israel og Hamas, som erfaringsmæssigt fylder i mange elevers bevidsthed, tages der i dette projekt afsæt i Jerusalem som helligsted for jødedom, kristendom og islam. Hvad betyder Klippemoskeen, Grædemuren og Gravkirken for de troende, og hvilken betydning har de forskellige forestillinger om det hellige for konflikten mellem parterne på stedet? Er den primært religiøst eller politisk betinget?

Undervejs i forløbet kommer eleverne til at beskæftige sig med spørgsmålet om, hvad religion og religioners funktion overhovedet er. Skaber de først og fremmest orden og fred i samfundet eller snarere problemer og direkte konflikt? Hvor langt kan man tillade sig at gå for det, der er helligt for én? Kampen mellem forskellige positioner illustreres kropsligt gennem en workshop (2 lektioner) med Teater Minsk.

Formålet med projektet er således, at eleverne erhverver sig indsigt i forestillinger om det hellige og disses indflydelse på det samfundsmæssige liv både globalt og lokalt samt evnen til at håndtere uenigheder herom.

Fag:Religion, historie og samfundsfag
Periode:August - oktober
Antal lektioner:12 - 15 lektioner
Udfyld punkt:B: Bevægelsesworkshop uge 36 – 39. Ønsk evt. ugedag (tirsdag, onsdag eller torsdag) og tidspunkt.
Tilmelding:Klik hér!

 


Ham der jesus

#mandenmeddemangeansigter

7. - 10. kl.

Jesus er måske verdenshistoriens største brand. Alle kender navnet, alle ved noget om Jesus, men Jesus er også genstand for utallige fortolkninger, og der findes ikke bare én, men mange forestillinger om Jesus.

De mange forskellige forestillinger er omdrejningspunktet for projektet, hvor eleverne skal beskæftige sig med vendinger, Jesus efter sigende har brugt, og som er gledet ind i vores dagligdagssprog. Man skal fx ikke ”kaste perler for svin”, men man må ”skille fårene fra bukkene”, og det kan være svært ”at komme igennem nåleøjet.”

Gennem podwalk og kirkebesøg skal eleverne blive klogere på kristendommens Jesus, som han fremstilles i Det Nye Testamente.

Den historiske Jesus undersøges gennem kildearbejde, og eleverne skal også se nærmere på Jesus i fire andre religioner: jødedom, islam, hinduisme og buddhisme.

Endelig skal eleverne arbejde med et udvalg af både historiske og nutidige Jesus-billeder, som har resulteret i, at han er blevet manden med de mange ansigter.

Undervejs i forløbet indsamler eleverne idéer til afslutningsvis at kunne lave et kreativt produkt – en såkaldt bento, som tegner en profil af Jesus.
Forslag til prøveoplæg følger med projektet.

Fag:Religion
Periode:Oktober - november
Antal lektioner:6 - 8 lektioner
Udfyld punkt:A: Kirkebesøg
Tilmelding:Klik hér!

 


Med Kierkegaard på SoMe

7. - 10. kl.

Gennem de senere år har der været meget fokus på især børn og unges adfærd på de sociale medier. Der har været grumme tilfælde af mobning, og der har været sager om ulovlig deling af billeder, som har ført til straffesager.

I nærværende projekt undersøges, hvordan man kan bruge Søren Kierkegaards beskrivelse af fire personlighedstyper, og hvordan man, ved at tale om eksistentialisme, kan få en mere ansvarsfuld retorik på de sociale medier.

Kierkegaard har sagt, at man er sin egen ansvarshavende redaktør i livet, og den opgave består i, at vi skal tage ansvar for os selv og vores handlinger. Ikke kun for vores egen skyld, men også for vores  medmenneskers skyld.

Formålet er at skabe refleksion og dialog om, at alle valg har konsekvenser, og at man skal tage ansvar for sig selv og sine handlinger – også på de sociale medier. Derudover giver forløbet også eleverne kendskab til, hvorfor Kierkegaard er aktuel i dag, og hvordan hans eksistensfilosofi kan være en slags guideline for deres dannelse og færden på de sociale medier.

Eleverne vil, ved forløbets afslutning, have tilegnet sig viden om Søren Kierkegaard og hans bidrag til eksistentialismen og kende personlighedstyperne: Spidsborgeren, æstetikeren, etikeren og den religiøse, som udspringer af hans eksistensfilosofi.

Fag:Dansk og religion
Periode:Januar - februar
Antal lektioner:6 - 8 lektioner
Tilmelding:Klik hér!

 


Besøg i Bibliarium

– et oplevelsescenter til formidling af bibelske fortællinger

7. - 10. kl.

Omkring årsskiftet planlægges der med åbningen af et helt nyt oplevelsescenter om bibelske fortællinger i Sct. Andreas Kirke i København.

Tanken er, at de besøgende skal lege sig igennem et udvalg af de bibelske fortællinger for at undersøge om de indeholder noget, der har relevans for dem i dag.

Oplevelsescenteret er konstrueret som et rollespil over en story-line, hvor de besøgende tildeles rollen som teater- og filminstruktører, der i de bibelske fortællinger skal på ekspedition efter inspiration til et etisk dilemma, der kan sættes i scene og filmes som et lille forumteater.

Ekspeditionen skydes i gang med en fotoprojektion på kirkens hvælvinger, og de bibelske fortællinger gemmer sig i en labyrint i kirken, hvor eleverne skal finde dem og forholde sig til dem.

Forløbet er tilpasset overbygningselever. Ved tilmelding gennem Folkekirkens Skoletjeneste er det gratis at besøge Bibliarium. Mulighed for at ønske tidspunkt for besøget følger, når centeret åbner.

Fag:Dansk og religion
Periode:April - juni
Antal lektioner:3 - 4 lektioner
Udfyld punkt:B: Ønske til ugedag
Tilmelding:Klik hér!