Tilmelding til lærerkurser

Kun for lærere i København og Frederiksberg

Praktiske oplysninger

OBS: Det anførte lektionsantal er anslået, men vær opmærksom på, at der ikke kun opereres med timer fra religionsfaget, da projekterne typisk er lagt tværfagligt an.

Tilmelding til projekterne kan alene foretages elektronisk via hjemmesiden: www.fskf.dk Besked om optagelse følger pr. mail hurtigst muligt efter tilmeldingsfristen.  

I flere af skoletjenestens projekter er det begrænset, hvor mange klasser der kan deltage, men alle, der tilmelder sig et projekt, vil have mulighed for at få tilsendt det til projektet hørende undervisningsoplæg i projektperioden. Derfor vil der altid være mulighed for at gennemføre en undervisning i relation til de annoncerede projekter. 

Deltagelse i alle de udbudte projekter er gratis.


Folkekirkens Skoletjeneste København - Frederiksberg
Gyldenløvesgade 15, 5. sal - 1600 København V
Tel:2037 0310 | E-mail:[email protected]