Undervisningstilbud

Generelt

 • OBS: Det anførte lektionsantal er anslået, men vær opmærksom på at der ikke kun opereres med timer fra religionsfaget, da projekterne typisk er lagt tværfagligt an. Andre fag vil også kunne bidrage med timer, så man ikke bruger for stor en del af religionstimerne på enkelte skoletjeneste-projekter, der er tværfaglige.
   
 • I en del af forløbene indgår besøg i en lokal kirke. Aftaler herom træffes i forbindelse med modtagelse af materialet, men angiv altid ønsker til tidspunkt under A. 
   
 • Tilmelding til projekterne kan alene foretages elektronisk via hjemmesiden: www.fskf.dk Besked om optagelse følger pr. mail hurtigst muligt efter tilmeldingsfristen.
   
 • Hvor ikke andet er anført, er tilmeldingsfristen 1. september 2024.
   

NB: Årsplanlægning.

I flere af skoletjenestens projekter er det begrænset, hvor mange klasser der kan deltage, men alle, der tilmelder sig et projekt, vil have mulighed for at få tilsendt det til projektet hørende undervisningsoplæg i projektperioden. Derfor vil der altid være mulighed for at gennemføre en undervisning i relation til de annoncerede projekter. Af den grund kan man roligt skrive et ønsket projekt ind i sin årsplan.

Deltagelse i alle de udbudte projekter er gratis.

Evt. kontakt:

Tlf.: 20 37 03 10

E-mail: [email protected]

Årsplanen 2024-2025 er nu lagt op og findes her: Årsplan 2024-2025